logo
start -> Szkoła -> PROJEKT UNIJNY dla klas I-III
PROJEKT UNIJNY dla klas I-III
Lekcja wychowania fizycznego

 

W ramach lekcji wychowania fizycznego klasa IIIa wybrała się na lodowisko.

Więcej…
 
PROJEKT UNIJNY dla klas I-III

PROJEKT UNIJNY dla klas I-III
"INDYWIDUALIZACJA – SPOSÓB NA SUKCES UCZNIA"
dla klas I-III

 

Od 1 października 2011r. nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizacja w/w przedsięwzięcia potrwa do 2013 r.W naszej szkole projektem objęto 81 uczniów, którzy uczestniczą w 5 rodzajach zajęć. Do poszczególnych zajęć zakwalifikowano uczestników projektu zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów na podstawie diagnozy wychowawcy oraz deklaracji i oświadczeń rodziców.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji:

grupa dys 01 – czwartek od godz. 12.40 do godz. 14.15

grupa dys 02 – poniedziałek od godz. 12.40 do godz. 14.15

grupa dys 03 – piątek od godz. 12.40 do godz. 14.15

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:

grupa mat 01 – poniedziałek od godz. 12.40 do godz. 14.15

grupa mat 02 – środa od godz. 11.45 do godz. 13.25

grupa mat 03 – wtorek od godz. 11.45 do godz. 13.25

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych:

grupa zdol 01 – czwartek od godz. 12.40 do godz. 14.15

grupa zdol 02 – poniedziałek od godz. 12.40 do godz. 14.15

grupa zdol 03 – piątek od godz. 12.40 do godz. 14.15

Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy:

grupa log 01 – środa od godz. 13.30 do godz. 15.30

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy:

grupa kor 01 – czwartek od godz. 13.00 do godz. 15.00

 


copyright by Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy, Wrocław 2012, realizacja: Marcin Jóźwik, marcin-jozwik.pl